Tadeusz Hubert Jakubowski

Tadeusz Hubert Jakubowski – harcerz, Zaniak, architekt. Urodzony w 1931 roku w Pruszkowie, aresztowany w 1953 r., więziony do 1955 r. w Pałacu Mostowskich, na Rakowieckiej i w Rawiczu.

Pracował w biurze projektów w Warszawie, publikuje swoje wspomnienia w prasie codziennej i periodycznej. Jego debiutem literackim była książka „Znakiem tego oskarżony” („Świat Książki”, 2008).

Pruszkowska Książnica wydała „Lata prawie bezgrzeszne” (2009) oraz „Obrazki, przeważnie miniatury” (2011). Książki Tadeusza Jakubowskiego wydawane przez Książnicę Pruszkowską, to jakby jedna księga rozpisana na części.

Po wydaniu każdej zaklina się, że to ostatnia i „więcej nie będzie przynudzał”. Po czym siada i pisze, bo „właśnie coś mu się przypomniało”. Powstaje dzięki temu niezwykle barwna, wielowątkowa opowieść o mieście i ludziach, złożona z migawek, obrazków, przypadkowych spotkań i wspomnień.

Harcerz, Zaniak, architekt. Urodzony w 1931 roku w Pruszkowie, aresztowany w 1953 r., więziony do 1955 r., w Pałacu Mostowskich na Rakowieckiej i w Rawiczu. Pracował w biurze projektów w Warszawie, publikuje swoje wspomnienia w prasie codziennej i periodycznej. Od 8 grudnia 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jego debiutem literackim była książka „Znakiem tego skażony’ (Świat Ksiązki 2008). Pruszkowska książnica wydała „Lata prawie bezgrzeszne” (I wyd. 2009, II wyd. 2014, III wyd. 2017), „Obrazki, preważnie miniatury” (2011), „Migawki, zdarzenia et cetera …” (2012), „Kram rozlicznego gatunku” (2014), oraz „Pruszków dawno temu” (I wyd. 2016, II wyd. 2018)

Tadeusz Hubert Jakubowski jest także współautorem (razem z Jerzym Kazimierzem Bancardem) albumu „Pruszków piórkiem i piórem” (2015).

Za działalność pisarską uhonorowany „Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego” przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, medalem „Pro Patria” przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, statuetką „Urbs Nova” – nagrodą Prezydenta Miasta Pruszkowa w kategorii Kultura oraz medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu Architektów Polskich w Komisji Pomocy Koleżeńskiej uhonorowany został Złotą Odznaką SARP.

A wszystko zaczyna się od ulicy Topolowej – zdaniem Autora – najpiękniejszej ulicy Pruszkowa, Polski, świata …