Michał Landowski

Michał Landowski

Michał Zbigniew Landowski – rodowity pruszkowianin, ponadto samorządowiec, społecznik, instruktor harcerski, wychowawca. Z wykształcenia prawnik, politolog, audytor. Ponad dekadę pracowałem w Urzędzie Miasta, a blisko 2 lata pełniłem funkcję zastępcy prezydenta miasta.

Moja rodzina związana jest z Pruszkowem oraz jego okolicami. Dziadek pracował w Fabryce Ołówków S. Majewski, babcia w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego „Mazowsze”. Druga babcia pracowała w jednym z pierwszych pruszkowskich banków. Rodzice aktywność zawodową również związali z Pruszkowem. Moja mama do dziś uczy w jednej z pruszkowskich szkół. Moja wspaniała i wyrozumiała żona Anna Maria również jest rodowitą pruszkowianką.

Chodziłem do Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Moniuszki, następnie ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 6 w Pruszkowie oraz liceum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego. Studiowałem politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jedno z najsilniejszych dziecięcych wspomnień to przetaczane wagonów nieistniejącą już bocznicą kolejową w śladzie obecnej ul. Targowej do Zakładów Porcelitu Stołowego, czy Fabryki Ołówków oraz licznych wagonów na bocznicach przy ul. Bryły i ul. Błońskiej do Centrozłomu. To wspomnienia niezwykłe gdyż od najmłodszych lat fascynowały mnie pociągi i wszystko co z nimi związane. Pruszków w latach młodzieńczych odkrywałem wraz z grupą przyjaciół na rowerze. Były to niesamowite lata, zaraz po szkole (przed odrobieniem lekcji) przemierzaliśmy nasze miasto wzdłuż i wszerz – a nie było wówczas ani jednej ścieżki rowerowej.

Aktywnie włączyłem się w życie miasta wraz z rozpoczęciem działalności w samorządzie uczniowskim w liceum, moja aktywność wzrosła po rozpoczęciu służby instruktorskiej w harcerstwie. W 2003 roku zostałem wybrany na Komendanta Hufca Pruszków i pełniłem tę funkcję przez 5 lat. Prowadziłem kilkanaście obozów i zimowisk dla zuchów oraz harcerzy. Zaszczytem dla mnie było powierzenie przez śp. Andrzeja Kurca funkcji komandora Rajdu Szlakiem Naszej Historii w Pruszkowie. Choć już nie pracuję bezpośrednio z dziećmi w drużynach, działam w harcerstwie wspierając kadrę i ich rozwój. Obecnie pełnię funkcje we władzach ZHP tj. w Sądzie Harcerskim Chorągwi Stołecznej oraz Radzie Naczelnej. W harcerstwie nawiązałem wiele przyjaźni, oraz spotkałem moją niesamowitą żonę, która jest ze mną już od ponad 15 lat.

Jestem członkiem kilku organizacji pozarządowych, które działają na terenie Pruszkowa, jednak najbardziej cenię sobie bycie członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej utrwalający pamięć o Tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę .

Podczas studiów prawniczych pracowałem społecznie w Studenckiej Poradni Prawnej, w której pomogliśmy wielu ludziom, oraz odbyłem staż w jednej z pruszkowskich kancelarii adwokackich. Po obronie pracy magisterskiej, zaangażowałem się w pracę naukową i rozpocząłem współpracę z jednym z największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Jestem autorem części komentarza do ustawy o finansach publicznych.

Jeszcze w liceum interesowałem się samorządem lokalnym, byłem finalistą olimpiady wiedzy o samorządzie. Pracowałem w Biurze Rady Miasta, gdzie miałem możliwość zapoznania się ze sposobem zarządzania miastem oraz jak funkcjonuje jego cała struktura. Praca w urzędzie pozwoliła poznać mi wiele osób, którym zależy na Pruszkowie i jego stałym rozwoju.

Mogę dziś z dumą powiedzieć, że współtworzyłem i byłem animatorem Pruszkowskiej Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej oraz koordynowałem prace nad tworzeniem Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa. Jestem również certyfikowanym aditorem jakości zgodnie z normą ISO 9001, taki certyfikat zdobył też pruszkowski urząd. Pełniąc funkcję zastępcy prezydenta starałem się pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu mniejszych i większych problemów. Niezwykle cenne są doświadczenia w pracy z pruszkowską oświatą, kulturą i sportem. Z osiągnieć nietypowych jak na humanistę chciałbym wymieć możliwość uczestniczenia w procesie budowy dwóch nowych zespołów oświatowych na Bąkach oraz na Gąsinie.

W wolnym czasie staram się rozwijać swoje pasje, którymi są żeglarstwo oraz jazda na nartach. Odbyliśmy z żoną oraz niesamowitymi przyjaciółmi kilkanaście rejsów oceanicznych i morskich, a wakacje od wielu lat spędzamy żeglując po Mazurach.

Pruszków to moje ukochane miejsce, do którego zawsze wracam. Tutaj mieszkam, żyję, mam znajomych i przyjaciół. Z satysfakcją chodzę na spacery z naszym psem po pruszkowskich parkach. Lubię pracować na rzecz innych i to się nie zmieni. Im więcej mam do zrobienia tym lepiej organizuję swój czas, co pozwala mi na pełne zaangażowanie. Od niemal zawsze angażowałem się w lokalne wydarzenia na terenie Pruszkowa i dalej zamierzam to robić ponieważ uważam, że Pruszków to miasto z dużym potencjałem i coraz większą liczbą mieszkańców, którzy chcieliby włączyć się w jego rozwój.