Grzegorz

Grzegorz od dziecka pasjonował się motocyklami. Jego pasja przerodziła się w sposób na życie. Od blisko 10 lat mieszka trochę w Pruszkowie, a trochę w Piastowie. W tym drugim prowadzi zakład mechaniczny dla motocykli oraz ich sprzedaż. Do jego warsztatu codziennie zjeżdżają się okoliczni pasjonaci, tacy jak on. Można powiedzieć, ze jest to miejsce ich regularnych spotkań. Nie bez znaczenia jest, że nazywają go Doktor Motor!